Start pentru programul Erasmus+

In perioada 10- 11 martie, Comisarul pentru Educaţie, Cultură, Multilingvism şi Tineret, Androulla Vassiliou va efectua o vizita la Bucuresti avand ca tema perspectivele de educatie şi de angajare ale tinerilor din Romania. De asemenea va analiza problemele cu care se confrunta tinerii care nu sunt incadrati profesional, nu urmeaza un program educational sau de formare.

erasmusProgramul Erasmus+  este noul program de finanţare al UE pentru educaţie, formare, tineret şi sport, care va oferi burse unui număr de 120.000 de români pentru a studia, a urma cursuri de formare, a dobândi experienţă profesională sau a participa la acţiuni de voluntariat în străinătate în următorii 7 ani. Conform CE, această cifră este cu 50 % mai mare decât în precedentele programe ale UE.

Ca în multe alte ţări europene, rata şomajului în rândul tinerilor din România este foarte îngrijorătoare şi reprezintă o risipă imensă de capacităţi umane. În pofida unor progrese recente, proporţia persoanelor cu un nivel scăzut de competenţe în ceea ce priveşte lectura, matematica şi ştiinţele, precum şi rata părăsirii timpurii a şcolii în România sunt foarte ridicate. Această situaţie agravează problema tinerilor care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează un program educaţional sau de formare. Sistemele de educaţie şi de formare trebuie să promoveze medii de învăţare favorabile, să pună accentul pe nevoile individuale ale elevilor şi să soluţioneze de urgenţă problema inadecvării competenţelor“, a declarat, vineri, Androulla Vassiliou, înainte de vizita în România.

Erasmus+ va acorda sprijin celor mai vulnerabili tineri, ajutându-i astfel “să-şi întărească încrederea în sine“. Asta va reprezenta 52 de milioane de euro în 2014 în cadrul programului Erasmus+, ceea ce înseamnă o creştere cu 11 % în comparaţie cu finanţarea primită anul trecut prin programul pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi programul “Tineret în acţiune“.
Între 2007 și 2013, aproximativ 80.000 de studenţi, tineri, profesori, formatori şi animatori pentru tineret din România au beneficiat de burse în cadrul programului UE pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi al programului “Tineret în acţiune”, care a fost înlocuit de programul Erasmus+.

Prin Erasmus+, CE îşi propune să remedieze unele lacune în materie de competenţe, oferind unui număr de 4.000.000 de persoane posibilitatea de a studia, de a urma cursuri de formare, de a dobândi experienţă profesională sau de a participa la activităţi de voluntariat în străinătate.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *