Se modifica media minima de admitere la masterat la Universitatea din Bucuresti

masteratNoutatea metodologiei de admitere la studiile de masterat 2017  o reprezintă creșterea mediei minime de admitere, de la cinci (5), în 2016, la șase (6), în 2017.Vor fi scutiți de plata taxei de înscriere la admitere, o singură dată, în cadrul Universității din București, candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau din plasament familial, dar și copiii personalului didactic în activitate și cel pensionat, precum și copiii personalului încadrat în instituției.

Admiterea la programele masterale se desfășoară în sesiunea Iulie — Septembrie 2017, pe locuri finanțate de la buget și pe cele cu taxă, atât pentru învățământul cu frecvență, cât și pentru cel cu frecvență redusă, a informat Universitatea București.Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură.Pentru facilitarea procesului, facultățile vor putea dezvolta platforme online pentru înscriere, potrivit metodologiilor proprii.

La concursul de admitere se pot înscrie absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentul acesteia, iar admiterea este deschisă atât cetățenilor români, cât și cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în condiții prevăzute de lege.Un student poate urma concomitent cel mult două programe de studii, indiferent de ciclul de studii. Pe de altă parte, Universitatea asigură finanțarea de la buget pentru un singur program de master. Similar cu procedurile aferente admiterii la studiile de licență, candidații la studiile masterale nu vor fi nevoiți să depună copiile legalizate ale diplomelor și ale celorlalte acte necesare, acestea urmând să fie certificate prin confruntarea cu documentele originale, de către membrii comisiei de admitere.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *