31 mai- începe înscrierea copiilor la grădiniță

Începând cu 31.05.2021, începe înscrierea copiilor
la grădiniță.

Potrivit adresei nr. 28.269 din 27.04.2021 a
Ministerului Educației, reînscrierile pentru copiii care frecventează deja
grădinița vor începe cu două săptămâni mai devreme, din data de 17 mai 2021,
mai arată documentul citat. Anul trecut au fost introduse opțiunile de a
trimite actele și cererea pentru înscriere/reînscriere prin e-mail și prin
telefon, iar în acest an se păstrează aceste opțiuni pentru părinți.

Părinții pot comunica unității de învățământ și
prin fax, poștă electronică sau telefonic, datele necesare, pentru a fi
introduse în aplicația informatică specifică,  SIIIR – Înscrierea la
grădiniță 2021 – 2022.

Actele necesare pentru
înscrierea la grădiniță sunt:

 • cererea
  de înscriere
 • copie
  certificat de naştere copil
 • copie
  C.I. părinte/ tutore/ reprezentant legal
 • fişa
  medicală
 • hotărâri
  judecătoreşti (dacă este cazul)
 • adeverinţe
  cu veniturile părinţilor sau alte acte doveditoare ale venitului familial
  (pentru grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal)

Criteriile generale de
departajare sunt următoarele și presupun existența:

 • unui
  document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului
  care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/ plasament
  familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • unui
  document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • unui
  frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în anul școlar următor în
  unitatea de învățământ respectivă;
 • unui
  document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare
  școlară și profesională/ certificat de încadrare în grad de handicap a
  copilului.

În cazul în care numărul cererilor de
înscriere primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere
,
repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii
generale de departajare cumulate de către fiecare copil, respectiv: se
repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile
menționate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în
final copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *