Inscrierea la gradinita in anul scolar 2020-2021

Situatia actuala determinata de Virusul SARS-COV-2, a schimbat viata cu bunul mers al lucrurilor, multe fiind decalate, mutate ca data sau chiar eliminate din desfasurare pentru acest an. In acest caz este si inscrierea copiilor în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, avand ca derulare succesivă următoarele etape (la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ).

Astfel, reinscrierile copiilor la gradinita se vor desfasura intre 25.05.2020- 05.06.20202 iar inscrierile se vor r4ealiza in 2 etape:

  • 8.06.2020- 03.07.2020
  • 20.07- 10.08, cazurile nerezoolvate in cele 2 etape, fiind solutionate in perioada 11-31 august.

Reînscrierile se pot efectua și prin poștă electronică, telefonic sau fax. Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin poștă electronică, telefonic sau fax, datele necesare pentru a fi introduse în aplicația specifică.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor mai posta pe site-ul unității de învățământ/ISJ și, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii: capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectat), numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *