Documente necesare pentru taxa de succesiune

anulare-testamentViata are urcus si coboras. E inevitabil, pierdem persoane dragi noua. In procesul de succesiune ce trebuie demarat dupa decesul unui membru al familie dumneavoastra, in lipsa unui testament, regula de baza este ca sotia are 1/4 din mostenire iar copii 1/4.Documentele cerute de un notar public in jurisdictia caruia va gasiti, ca si zona, sunt:

 • actele de identitate ale moștenitorilor;
 • certificatul de deces al defunctului(original sau duplicat);
 • certificatul de căsătorie al soţului supravieţuitor ( sau certificatul de deces / certificatul de moştenitor / sentinţa judecătorească de divorţ, după caz);
 • certificat de naştere şi căsătorie al descendenţilor (copii, nepoţi) sau al altor rude care au dreptul la succesiune.
 • 2 martori care l-au cunoscut pe defunct;
 • dacă există, testamentul.

Alte acte care dovedesc averea defunctului (după caz), pentru stabilirea masei succesorale :

 • acte proprietate bunuri imobile: contract vânzare-cumpărare/construire, proces verbal de predare-primire a locuinţei; contract de împrumut şi adeverinţa de achitare integrală;
 • certificat fiscal eliberat de Administraţia Financiară;
 • acte proprietate automobil (talon, carte de identitate);
 • certificat fiscal automobil, eliberat de Administratia Financiară;
 • certificat acţionar, carnete C.E.C. , conturi, depozite bancare (extras de cont sau contract de depozit – acestea se vor obține prin intermediul biroului notarial care va transmite băncii o adresă de trimitere), act concesiune pentru locul de veci, adeverinţa cu valoarea locului de veci, eliberată de Administraţia Cimitirelor sau de Parohie;

Este frecventa intrebarea: “Este adevarat ca daca facem succesiunea in primele 6 luni nu platim taxele notariale sau este mai ieftin?”.

Fals. Dupa vechiul Cod Civil termenul de optiune succesorala era de 6 luni, adica termenul in care succesibilul trebuia sa-si exercite optiunea, fie sa accepte, fie sa renunte, iar dupa implinirea termenului era considerat strain de succesiune. Daca ar fi sa nuantam am intra in prea multe detalii nu usor de inteles de toata lumea si am sa ma rezum la a spune ca: acceptarea poate sa fie expresa prin declaratie notariala sau tacita prin acte ale succesibililor din care rezulta in mod neindoielnic intentia de a se comporta ca un mostenitor, de ex faptul mutarii definitive in casa mostenita, incasarea unor creante de la debitorii succesiunii. Noul Cod Civil nu modifica decat termenul de optiune succesorala si anume se prelungeste de la 6 luni la 1 an, cu alte cuvinte succesibilul trebuie sa-si exercite optiunea in termen de max 1 an.

Revenind la intrebarea cu taxele, important este sa nu treaca 2 ani de la data decesului, pentru ca se plateste impozit de 1% din valoarea masei succesorale, valoare care se stabileste in functie de grila noastra de expertiza care se actualizeaza anual. Cu alte cuvinte daca faceti succesiunea in primii 2 ani de la data decesului nu veti plati impozit pe succesiune. A nu se confunda insa cu impozitul care trebuie platit la Administratia Financiara anual.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *