31 mai- începe înscrierea copiilor la grădiniță

Începând cu 31.05.2021, începe înscrierea copiilor la grădiniță.

Potrivit adresei nr. 28.269 din 27.04.2021 a Ministerului Educației, reînscrierile pentru copiii care frecventează deja grădinița vor începe cu două săptămâni mai devreme, din data de 17 mai 2021, mai arată documentul citat. Anul trecut au fost introduse opțiunile de a trimite actele și cererea pentru înscriere/reînscriere prin e-mail și prin telefon, iar în acest an se păstrează aceste opțiuni pentru părinți.

Părinții pot comunica unității de învățământ și prin fax, poștă electronică sau telefonic, datele necesare, pentru a fi introduse în aplicația informatică specifică,  SIIIR – Înscrierea la grădiniță 2021 – 2022.

Actele necesare pentru înscrierea la grădiniță sunt:

  • cererea de înscriere
  • copie certificat de naştere copil
  • copie C.I. părinte/ tutore/ reprezentant legal
  • fişa medicală
  • hotărâri judecătoreşti (dacă este cazul)
  • adeverinţe cu veniturile părinţilor sau alte acte doveditoare ale venitului familial (pentru grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal)

Criteriile generale de departajare sunt următoarele și presupun existența:

  • unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  • unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în anul școlar următor în unitatea de învățământ respectivă;
  • unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/ certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil, respectiv: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *